Предстоящи празници – график на фактуриране и разплащане

Уважаеми търговски участници,

Предвид предстоящaта поредица от неработни дни около Великден (1.05.2024 г. и 3.05. – 6.05.2024 г.), бихме желали да ви информираме, че ще се приложи временна промяна в графика на фактуриране и разплащане. Подробна информация можете да намерите в таблицата по-долу.

В тази връзка молим за своевременни действия от ваша страна, в случай на необходимост от актуализация на размера на лимита ви за търговия (наличното обезпечение).