Operational message from IBEX

22 April 2024 08:21

Предстояща поредица от неработни дни – график на фактуриране и разплащане / Upcoming sequence of non-working days – invoicing and settlement schedule

Уважаеми търговски участници,

Предвид предстоящaта поредица от неработни дни около Великден (1.05.2024 г. и 3.05. – 6.05.2024 г.), бихме желали да ви информираме, че ще се приложи временна промяна в графика на фактуриране и разплащане.
Подробна информация можете да намерите на следния линк: ibex.bg/ayf1.

Поздрави,
Екипът на отдел „Сетълмент“