Operational message from IBEX

Възможни технически проблеми със системата за търговия. Възможно е част от информацията да не се показва на екрана за търговия или да не е налична за изтегляне.