Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“

Търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) бележат рекорд за втори пореден месец през 2024 г. Ликвидността на този пазарен сегмент през м. април 2024 г. е 257 059,7 MWh.