БНЕБ (Ден напред): Резултати от пазарното обединение Ден напред

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 05.05.2024 е налична в търговската система и на уеб страницата на БНЕБ за пазарно обединение Ден напред.