Предстояща шеста среща на Консултативната група на пазарните обединения

Шестата среща на Консултативната група на пазарните обединения (Market Coupling Consultative Group (MCCG)), в която вземат участие експерти от НОПЕ и ОПС, както и други заинтересовани страни, ще се проведе онлайн на 27 юни 2024г. Част от темите, които ще бъдат обсъждани, са свързани с 15-минутните продукти в пазарните обединения „Ден напред“ и „В рамките на деня“, търговете в рамките на деня, както и приоритизация на проектите. Подробна програма и линк за регистрация са достъпни тук.