БНЕБ (В рамките на деня): Планово прекъсване на 16.05.2024 г.


Електронната система за търговия на пазарен сегмент В рамките на деня ще бъде от 08:30 до 13:00 ч. ЦEВ. По време на прекъсването няма да бъде възможно въвеждане на оферти и сключване на сделки. Всички активни оферти в търговската система ще бъдат деактивирани.