Общо становище относно Мрежовия кодекс за оптимизация на потреблението

Комитетът на номинираните оператори на електроенергия (НОПЕ) заедно с други заинтересовани оранизации излъчиха общо становище относно подкрепа за  новия мрежови кодекс за оптимизация на потреблението, изготвен от Европейската асоциация на електропреносните оператори- ENTSO-E и асоциация на европейските оператори на разпределителни системи (DSO).  Заинтересованите страни дават препоръки за етапа на изпълнение и  настояват за  санкции и последствия при нарушения.

Становището е публикувано на уебсайта на Комитета НОПЕ.