Предстоящ официален празник – график на фактуриране и разплащане

Уважаеми търговски участници,

Предвид предстоящия официален празник на 24 май (петък), бихме желали да ви информираме, че ще се приложи временна промяна в графика на фактуриране и разплащане. Подробна информация можете да намерите в таблицата по-долу.

В тази връзка, молим за своевременни действия от ваша страна, в случай на необходимост от актуализация на размера на лимита ви за търговия (наличното обезпечение).