Регистрационна процедура IDA

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с въвеждането на механизъм за търговия „Търгове в рамките на деня“ от 13 юни 2024 г., БНЕБ стартира регистрация на търговските участници (ТУ), които желаят да търгуват чрез новия механизъм. Процесът по регистрация е подробно описан на следния линк: https://ibex.bg/%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/ida-registration-process-bg/