Търговете в рамките на деня (IDAs) стартират на 13 юни 2024 г.

След всеобхватни тестове и подготовка за реална работа на системите, Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) потвърждават датата за старт на IDA – 13 юни 2024 г., с дата на доставка 14 юни 2024 г. Първият търг в пазарното обединение “В рамките на деня”(SIDC) ще се проведе на 13 юни 2024г. в 15 часа (ЦЕВ) (срок за подаване на оферти).

Ценообразуването на преносната способност в рамките на деня- посредством IDAs- вече ще бъде част от SIDC, допълвайки действащия механизъм за непрекъсната търговия.

С въвеждането на IDAs, НОПЕ и ОПС ще прилагат ново техническо решение и комуникационни процеси по свързване на пазарите в допълнение към съществуващата в SIDC платформа XBID, използвана за непрекъсната търговия. През първите дни НОПЕ и ОПС ще следят поведението на системите с фокус върху тяхната работа, ефективност и резултати. Непрекъснатата търговия в рамките на деня изцяло ще продължи да функционира преди и след IDAs.  В този смисъл, и двата механизма- IDAs и непрекъсната търговия- ще се допълват.

Пазарните участници могат да се запознаят с информацията за IDAs, публикувана на интернет страниците на ENTSO-E и NEMO Committee.

За пазарното обединение „В рамките на деня:

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация за  SIDC:

http://www.nemo-committee.eu/sidc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/