Обществено обсъждане относно продуктите, предлагани в пазарното обединение „В рамките на деня“

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикуваха Обществено обсъждане относно продуктите, предлагани в пазарното обединение „В рамките на деня“ .

Предложенията се отнасят, освен друго, и до промените, свързани с 15-минутните продукти, както и „Търговете в рамките на деня”.

Обсъждането ще продължи до 30.6.2024 г. По-подробна информация е достъпна тук.