Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“

10% ръст бележат търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) през месец май 2024 г.. Ликвидността на пазарния сегмент през м. май 2024 г. е 282 288,9 MWh спрямо 257 059,7 MWh през предходния месец април, когато също беше отбелязан рекорд.