Дневен рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза дневен рекорд на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за ден на доставка 25 юни 2024 г. Общото търгувано количество е 20 603,85 MWh, от които 18 580,80 MWh  са 60 -минутни, а  2 023,05 MWh – 15- минутни продукти. За сравнение, предишният рекорд за ден на доставка 1.11.2021 г. бе с 365 MWh по-малко-  20 238,4 MWh.