Номинираните оператори на пазарите на електроенергия публикуваха Годишния доклад за 2023 г. съгласно Регламента за разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM), посветен на обединенията на пазарите „В рамките на деня“ и пазарите „Ден напред“

Годишният доклад съгласно Регламента CACM, изготвен от номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) в сътрудничество с операторите на преносни системи (ОПС), проследява изпълнението на Регламента CACM и свързаната с него Методика по прилагане на единното свързване на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ (Algorithm methodology).

Годишният доклад за 2023 г. съгласно Регламента CACM е публикуван на сайта на Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия на 1-ви юли 2024 г. (понеделник).

Докладът прави цялостен обзор на работата на единното обединение на пазарите „Ден напред“ и единното обединение на пазарите „В рамките на деня“ през 2023 г. и описва обобщено как алгоритмите, свързани с обединението на пазарите, работят към момента и ще работят в бъдеще, както и предприетите действия за надграждането им.

Годишният доклад за 2023 г. съгласно Регламента CACM обобщава работата на НОПЕ и ОПС по проектите за обединение на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“ за гарантиране на успешната работа на системите в условията на обединения. Постоянната и прозрачна оценка на работата и функциите им е ключов елемент в подкрепа на крайната цел на всички проекти- ефективно интегриран енергиен пазар в ЕС.

Комитетът на номинираните оператори на пазарите на електроенергия организира събитие (2-ра Годишна конференция на Комитета на НОПЕ), посветено на Годишния доклад за 2023 г. съгласно Регламента CACM, с възможност за участие на място или онлайн. Събитието ще се проведе на 19 септември 2024 г. в Атина, а програмата ще бъде обявена скоро.