Повече възможности за търговските участници на пазарен сегмент „В рамките на деня“ след старта на IDA

След старта на механизма „Търгове в рамките на деня“ (IDA) наличните капацитети стават достъпни за търгуване през електронната система за търговия на пазар „В рамките на деня“ в  15:00 ч. ЦЕВ вместо в 22:00 ч. ЦЕВ. По-ранният час предоставя на пазарните участници разширени възможности за съпоставяне на оферти и сключване на сделки в напълно интегрирания пазар за непрекъсната търговия в Европа.