Екран „Непрекъсната търговия“, пазарен сегмент „Двустранни договори“- удължаване на временното спиране до 31.12.2023 г. (включително)

Във връзка с удължаване на временното спиране на екран „Непрекъсната търговия“ до 31.12.2022 (включително) БНЕБ ЕАД информира, че след решение […]

Read more →

Информация от Комитета на НОПЕ относно общественото обсъждане на предложенията за изменение на Методиките за максимални и минимални клирингови цени

Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) информира пазарните участници за общественото обсъждане, обявено от Агенцията за сътрудничество […]

Read more →