БНЕБ (Ден напред): Некоректни данни на уеб сайта на БНЕБ за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 06.01.2022 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегмент “Ден напред” с ден на доставка 06.01.2022 […]

Read more →

Презентация от работната среща на тема “Преминаване на 15-минутен сетълмент период и въвеждане на 15-минутни продукти на българо-румънска граница на пазарен сегмент „В рамките на деня“

Уважаеми търговски участници, Във връзка с проведената на 15.12.2021 г., съвместно с ЕСО ЕАД, работна среща на тема “Преминаване на […]

Read more →

Екран „Непрекъсната търговия“, пазарен сегмент „Двустранни договори“- удължаване на временното спиране до 1.7.2022 г. (включително)

Във връзка с удължаване на временното спиране на екран „Непрекъсната търговия“ до 31.12.2021 (включително) БНЕБ ЕАД информира, че след решение […]

Read more →