Напомняне: Кривите на търсене и предлагане на пазарен сегмент „Ден напред“ съдържат данни само от офертите, подадени в българската пазарна зона

БНЕБ напомня на всички търговски участници, че агрегираните криви, които се публикуват на уебсайта на оператора в рубрика „Данни за […]

Read more →

БНЕБ ЕАД планира въвеждането на нов товаров профил на екран „Търгове“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) съобщава на всички търговски участници и заинтересовани страни, че планира въвеждането на нов […]

Read more →

БНЕБ ЕАД открива процедура с предмет: Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на “Българска независима енергийна борса” ЕАД

БНЕБ ЕАД открива процедура за възлагане на поръчка по реда на Правилата за доставка на стоки, изпълнение на услуги и […]

Read more →

БНЕБ ЕАД открива процедура с предмет: Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на “Българска независима енергийна борса” ЕАД

БНЕБ ЕАД открива процедура за възлагане на поръчка по реда на Правилата за доставка на стоки, изпълнение на услуги и […]

Read more →