Тестове за преминаване към 15- минутен период на сетълмент и 15- минутни продукти за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня”

Тестовете за преминаване към 15- минутен период на сетълмент и 15- минутни продукти за търговия на пазарен сегмент „В рамките […]

Read more →

Обществено обсъждане относно Хармонизираните максимални и минимални клирингови цени за пазарните обединения „Ден напред“ и „В рамките на деня“

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикуваха Обществено обсъждане относно Хармонизираните максимални и минимални клирингови цени за пазарните обединения […]

Read more →

Екран „Непрекъсната търговия“, пазарен сегмент „Двустранни договори“- удължаване на временното спиране до 31.12.2022 г. (включително)

Във връзка с удължаване на временното спиране на екран „Непрекъсната търговия“ до 1.07.2022 (включително) БНЕБ ЕАД информира, че след решение […]

Read more →