БНЕБ включва специална антикорупционна клауза в договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД напълно подкрепя създаването на нетолерантна към корупцията среда чрез почтено поведение (интегритет) и спазване на […]

Read more →

НОПЕ представиха своите виждания във връзка с обществена консултация на ЕК относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

На 23 януари 2023г. Европейската комисия (ЕК) започна обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския […]

Read more →

Публикация на пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC): Мерки на ниво SDAC при недостатъчно предлагане

Пазарното обединение „Ден напред“ публикува документ, представящ мерки, прилагани на ниво SDAC с цел избягване на екстремни цени. Целият документ […]

Read more →

Нов брой на информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ)

В своето шесто издание информационният бюлетин отправя поглед към основните събития от последните месеци на изминалата 2022 г., сред които […]

Read more →