Информационен бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) за третото тримесечие на 2022 г.

В третото си издание за 2022 г. информационният бюлетин представя основните събития и публикации, свързани с работата на НОПЕ през […]

Read more →

Информационно събитие на 29 септември 2022 г. във връзка с четвъртата вълна за присъединяване към SIDC преди официалния старт на проекта – програма и регистрация

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) на страните, участващи в четвъртата вълна на […]

Read more →

Покана за информационно събитие във връзка с четвъртата вълна на присъединяване към SIDC преди официалния старт на проекта

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) на страните, участващи в четвъртата вълна на […]

Read more →

Информационен бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) за второто тримесечие на 2022 г.

Новият брой на информационния бюлетин обобщава основните развития за второто тримесечие на 2022 г. относими към работата на НОПЕ. Част […]

Read more →