Обществено обсъждане относно продуктите, предлагани в пазарното обединение „Ден напред“

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикуваха Обществено обсъждане относно продуктите, предлагани в пазарното обединение „Ден напред“ . Предложенията […]

Read more →