1. Home
  2. /
  3. News-bg

Детайли относно уебинар на единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) по реализацията на проекта за пазарно обединение DE-AT-PL-4M (Interim Coupling)

Проектът за междинно свързване, Interim Coupling, цели свързване на пазарното обединение 4M с Мултирегионалното обединение (MRC) чрез въвеждане на имплицитно […]

Read more →

БНЕБ проведе стратегически семинар с търговските участници за обединението на пазар „Ден напред“ с Гърция

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) проведе днес стратегически семинар посветен на обединението на пазар „Ден напред“ с Гърция. Семинарът имаше […]

Read more →

Пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC): нова дата за присъединяване на Италия и нова версия на търговската система на SIDC

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) на локалния проект LIP 14 (Local Implementation Project) преразгледаха […]

Read more →

Уебинар на единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) по реализацията на проекта за пазарно обединение DE-AT-PL-4M (Interim Coupling)

Проектът за междинно свързване, Interim Coupling, цели свързване на пазарното обединение 4M с Мултирегионалното обединение (MRC) чрез въвеждане на имплицитно […]

Read more →