Нов брой на информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ)

Комитетът на НОПЕ публикува втория брой на информационния си бюлетин за 2022 г. Спазвайки традицията, броят включва приветствие от председателя […]

Read more →

Управляващият комитет на пазарните обединения: НОПЕ и ОПС с все по-тясно сътрудничество при пазарните обединения „Ден напред“ и „В рамките на деня“

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) обявиха въвеждането на нова структура на управление, […]

Read more →