България вече е напълно интегрирана към европейския пазар на електроенергия „Ден напред“ чрез границата с Румъния

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) започна днес успешно работа в условията на пазарно обединение на границата с Румъния като част […]

Read more →

Готовност за стартиране на проекта за обединение на пазар „Ден напред“ между България и Румъния на 27 октомври 2021 г. с първа дата на доставка 28 октомври 2021 г.

След успешното приключване на всички тестове стартът на проекта за обединение на пазар „Ден напред“ между България и Румъния се […]

Read more →

Публикуване на агрегираните криви на Номинираните оператори на пазара за електроенергия (НОПЕ) за пазар „Ден напред“

След старта на договореностите между повече от един НОПЕ в една тръжна зона (Multi-NEMO Arrangements (MNA)), които дават възможност няколко […]

Read more →

Становище на организацията на европейските енергийни борси Europex във връзка с рязкото увеличаване на цените на енергията

Europex публикува свое становище, в което посочва като основни фактори за увеличаващите се цени на електроенергията и природния газ в […]

Read more →

Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикува първия брой на информационния си бюлетин

Информационният бюлетин съдържа приветствие от председателя на Комитета на НОПЕ и всяко тримесечие ще обобщава основните акценти от дейността на […]

Read more →