Пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC) потвърди датата за присъединяване на Италия и обяви планове за интеграцията на Гърция и Словакия

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) част от локалния проект LIP 14 потвърждават […]

Read more →

Екран „Непрекъсната търговия“, пазарен сегмент „Двустранни договори“- удължаване на временното спиране до 31.12.2021 г. (включително)

Във връзка с временното спиране на екран „Непрекъсната търговия“ за срок от 5 месеца (до 25.6.2021 г.) БНЕБ ЕАД информира, […]

Read more →

Успешен старт на проекта за Междинно обединение (Interim Coupling project) – единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) достигна устойчивата си фаза на развитие

Пазарът „Ден напред“ на страните от обединението 4М (Румъния, Унгария, Чехия и Словакия) е вече интегриран към общоевропейския енергиен пазар […]

Read more →