Комитетът на НОПЕ проведе своята първа годишна конференция на 20 септември 2023г. в Брюксел с над 150 участници

Събитието бе открито с вдъхновяваща ключова реч на Катарина Сиков-Магни, Директор „Зелен преход и интеграция на енергийните системи“ в Генерална […]

Read more →

SIDC: Успешен старт на Energy Trading Platform Amsterdam (ETPA) като третия НОПЕ, опериращ в холандската пазарна зона в рамките на пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC)

Страните от SIDC потвърждават, че на 1 август 2023г.  търговската платформа на ETPA започна да функционира в рамките на европейското […]

Read more →