БНЕБ (Ден напред): Коректни стойности в публикуваните данни на уебсайта на БНЕБ на пазарен сегмент Ден напред

Статистическите данни от търговията на пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 26.03.2023г., публикувани на уебсайта на БНЕБ, вече […]

Read more →

БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 16.03.2023 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 16.03.2023 […]

Read more →