БНЕБ (В рамките на деня): Техническият проблем с известяването на графици на пазарен сегмент В рамките на деня e разрешен

Tехническия проблем, свързан с известяването на графици за обмен на електрическа енергия на пазарен сегмент В рамките на деня към […]

Read more →

БНЕБ (В рамките на деня): Технически проблем с известяването на графици на пазарен сегмент В рамките на деня

Поради технически проблем, свързан с известяването на графици за обмен на електрическа енергия на пазарен сегмент В рамките на деня […]

Read more →

БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 10.04.2024 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 10.04.2024 […]

Read more →