БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 29.09.2023 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 29.09.2023 […]

Read more →

БНЕБ (В рамките на деня): Коректни стойности в публикуваните данни на уебсайта на БНЕБ на пазарен сегмент В рамките на деня

Статистическите данни от търговията на пазарен сегмент В рамите на деня за ден на доставка 27.09.2023 г., публикувани на уебсайта […]

Read more →

БНЕБ (В рамките на деня): Некоректни стойности в публикуваните данни на уебсайта на БНЕБ на пазарен сегмент В рамките на деня

Поради технически проблем са публикувани некоректни стойности на уебсайта на БНЕБ относно резултатите на пазарен сегмент В рамките на деня […]

Read more →

БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 28.09.2023 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 28.09.2023 […]

Read more →