БНЕБ (Ден напред): Коректни стойности в публикуваните данни на уебсайта на БНЕБ на пазарен сегмент Ден напред

Статистическите данни от търговията на пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 26.03.2023г., публикувани на уебсайта на БНЕБ, вече […]

Read more →

Възстановяване работата на интерконекторите на MAVIR-TRANSELECTRICA

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между румънския преносен оператор TRANSELECTRICA и унгарския преносен оператор MAVIR, […]

Read more →