Възстановяване работата на интерконекторите на MAVIR-TRANSELECTRICA

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между румънския преносен оператор TRANSELECTRICA и унгарския преносен оператор MAVIR, […]

Read more →