БНЕБ Ден напред:Допълнително закъснение в публикуването на резултатите от пазарното обединение Ден напред

Информираме ви, че търговската сесия на пазарен сегмент „Ден-напред“ ще бъде допълнително удължена. По тази причина съществува риск от пълно […]

Read more →

БНЕБ Ден напред: Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 19.09.2021 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 19.09.2021 […]

Read more →

БНЕБ (Ден напред): Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 14.09.2021 г. са налични на уеб страницата на БНЕБ

Уважаеми търговски участници, Клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 14.09.2021 г. са публикувани на уеб страницата на […]

Read more →