Политика за поверителност

Защита на авторските права

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД и изключителен собственик на уеб сайта www.ibex.bg заедно с всички негови модули и приложения. Автор на всички публикации и материали е „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Ако забележите нарушение на авторски права на трети лица в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на email: office@ibex.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си.
Всички права върху всички текстове, публикации и приложения или част от текст на www.ibex.bg са собственост на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД и са защитени от Закона за авторското прави и сродните му права. Всички изображения, документи и приложения, както и всички други материали в сайта www.ibex.bg са притежание на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД или на трети лица и се разпространяват съгласно условията и реда, посочени в Privacy Policy и Legal Terms. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на www.ibex.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към утвърдените ограничения и условия, освен в случаите когато с договор или споразумение, не са договорени или уточнени допълнителни условия, посочени изрично в допълнителните приложения. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел улеснение на достъпа Ви до информация „Българска независима енергийна борса“ ЕАД може да изгражда връзки към сайтове в Интернет, които са притежание и се управляват от трети страни.Уебсайтът www.ibex.bg текстови хипервръзки към външни уеб страници, за които отговарят трети лица. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД не поема отговорност за информацията, която се публикува на техните страници.
Линковете от уебсайта www.ibex.bg към подобни интернет страници представляват единствено препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД няма никакво влияние върху тяхната политика за публикуване на материали и с настоящото декларира, че не носи отговорност за тяхното съдържание , както и за истинността и точността на публикуваната там информация спрямо конкретна институционална или корпоративна политика.
В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този уебсайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД или трети лица за забранени от закона или несъвместими с описаните тук условия, действия и цели.
Изпращайки материали до нашите сървъри или чрез e-mail или през уебстраницата на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, Вие приемате следните условия:
а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на уебстраницата на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД

Промяна на правилата и условията за ползване на уебсайта www.ibex.bg “Българска независима енергийна борса“ ЕАД си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между “Българска независима енергийна борса” ЕАД и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД и унищожавайки материалите, които сте “свалили”, отпечатали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на уебстраницата на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД

След като вече посещавате уебсайта на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД , ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на страниците. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути с институционалния ни уебсайт.

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Осигуряване безопасност на данните

Приоритетна цел на сайта на “Българска независима енергийна борса” ЕАД е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация

“Българска независима енергийна борса” ЕАД с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба. Попълването на анкети, абонамент за информационен бюлетин, онлайн заявлението за услуги и др. са надзиравани и строго контролирани процеси.

Използване на събраната информация

Личните Ви данни използваме за да Ви известяваме за новости в нашето предлагане, специални предложения, полезни информации, както и за да Ви дадем възможност винаги да сте информирани за това, как се развива нашия сайт. Няма да използваме данните за никакви цели, които не са публикувани в това Изявление. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД, като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.

Изменения на Изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме датата на актуализацията. Ако в съдържанието са налице промени в основни параметри, всички изменения ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви бъде изпратено лично известие. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно уебстраницата на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД и работата с нея, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@ibex.bg.
С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате условията на настоящото Изявление.