UMM Table

UMM Table

All date and times are in UTC

 


ID на съобщението Дата на публикуване Пазарен участник Код на пазарния участник Тип на събитието Статус на събитието Старт на събитието Край на събитието Тип неразполагаемост Неразполагаем капацитет Разполагаем капацитет Инсталиран капацитет Измервателна единица Засегнат актив или единица EIC код на единицата Тип гориво Пазарна зона Причина за неразполагаемостта Забележки