Смяна на часовото време 21 Октомври – информация за предстояща тестова сесия

В подготовка за предстоящата смяна от лятно към зимно часово време в неделя, 31 октомври 2021 г., БНЕБ ще предложи симулация в тестовата среда на електронната система за търговия на пазарен сегмент „Ден напред“ (ЕСТ-ДН) в четвъртък, 21 октомври 2021 г.

Преходът от лятно към зимно часово време се извършва чрез преместване на часовника назад с един час в 03:00 ЦЕВ в неделя, 31 октомври. В тази връзка, в неделя, 31.10.2021 г., ще има 25 часа за търговия. Препоръчваме на нашите участници да използват този тест, за да подадат оферти и в последствие да проверят резултатите си, за да са сигурни, че са запознати с процеса.Тестови системи

В четвъртък, 21 октомври, БНЕБ ще проведе тръжна сесия за пазар “Ден напред” с ден на доставка 31 октомври. Тестовата среда ще бъде отворена за оферти от днес до крайния срок за подаване на оферти (вижте по-долу). Моля, изберете 31 октомври в ЕСТ-ДН като дата на доставка и изберете тръжната сесия с име, което започва с “TEST_” и подайте офертите си. В случай, че подавате оферти чрез Excel, не забравяйте да изтеглите шаблона за 31 октомври

Крайни срокове за теста на 21 октомври:
14:00 ЦЕВ           Краен срок за подаване на оферти
15:30 ЦЕВ           Публикуване на резултатите

Резултатите от CASS ще бъдат достъпни в тестовата среда на следващия ден.

Линкове към тестовите сайтове и достъп
Тестови линк Ден напред: https://auctions.test.ibex.bg

Тестови линк CASS: https://clearing.test.ibex.bg

Изисква се потребителско има и парола за всеки участник. В случай, че нямате тестови акаунт, моля, свържете се с нас на operations@ibex.bg в срок до 18 октомври, за да създадем такъв.