Българска независима енергийна борса“ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество.

Днес 21.04.2015 г. Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество, целящо създаването на […]

Read more →