Operational message from Ibex

10 November 2022 10:25

Актуализация на списъка на търговските банки за услугата директен дебит/Updated list of commercial banks for payments via direct debit

Уважаеми търговски участници,

Бихме желали да ви уведомим, че е актуализиран списъкът с търговски банки, с които БНЕБ ЕАД има постигнато споразумение за извършване на разплащания чрез директен дебит. Обединена българска банка (част от KBC Груп) става партньорска банкa, през която е възможно разплащане чрез директен дебит. Списъкът е достъпен на следния линк: ibex.bg/trading-2/settlement-collateral/.

Dear IBEX members,

We would like to inform you that the list of commercial banks with which IBEX has concluded agreements for payments via direct debit, has been updated. United Bulgarian Bank (Part of KBC Group) becomes a partnership bank eligible for payments via direct debit. The list is available at the following link: ibex.bg/trading-2/settlement-collateral/.

Independent Bulgarian Energy Exchange EAD

T: + 359 2 90 20 140

F: + 359 2 95 06 141

E:  operations@ibex.bg

W: http://www.ibex.bg

A: Bulgaria; 1527 Sofia; 138 Vasil Levski Blvd.